Wydarzenia

  17 października 2016
  17 października 2016 r. odbyło się zebranie Oddziału Warszawskiego PTMTS, którego głównym punktem było wręczenie Nagrody im. Witolda Nowackiego laureatowi VII edycji – dr. hab. inż. Robertowi Zalewskiemu. Spotkanie miało szczególnie uroczysty charakter, gdyż dzięki uprzejmości Kanclerza Politechniki Warszawskiej dr. inż. Krzysztofa Dziedzica jego miejscem była piękna Sala Senatu Politechniki. Zebranych jak zawsze przywitała przewodnicząca Oddziału Warszawskiego, Elżbieta Pieczyska. Szczególnie ciepłe słowa skierowała do zagranicznego gościa tego wydarzenia – prof. Leslie Banks-Sills z Uniwersytetu w Tel Awiwie, przewodniczącej European Structural Integrity Society i – razem z prof. Zbigniewem Kowalewskim – wiceprzewodniczącej Zarządu European Society for Experimental Mechanics (EuraSEM). Następnie prof. Elżbieta Pieczyska szczegółowo przedstawiła sylwetkę laureata Nagrody, omawiając jego drogę naukową i dorobek badawczy. Nagrodę – pamiątkowy medal z podobizną prof. Nowackiego i dyplom – wręczyli panu Robertowi Zalewskiemu przewodniczący PTMTS Zbigniew Kowalewski i syn Witolda Nowackiego, Paweł Nowacki. Najważniejszą częścią spotkania była prezentacja dr. inż. Roberta Zalewskiego zatytułowana: "Czy Pakowane Próżniowo Granulaty (Vacuum Packed Particles) mogą zastąpić ciecze magnetoreologiczne?". Po wystąpieniu laureata Nagrody przyszedł czas na pytania – większość z nich odnosiła się bezpośrednio do tematyki referatu, jedynie prof. Włodzimierz Kurnik próbował przedstawić Roberta Zalewskiego, zastanawiając się, jakie cechy młodego naukowca zadecydowały o jego wyróżnieniu. Na zakończenie głos zabrała prof. Leslie Banks-Sills, mówiąc krótko o formach działalności organizacji naukowych w Izraelu i na świecie.

  11 kwietnia 2016
  11 kwietnia 2016 r. odbyła się zorganizowana przez Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej (przy wsparciu innych instytucji, takich jak Instytut Podstawowych Problemów Techniki, Wydział Inżynierii Lądowej PW, Politechnika Gdańska) sesja naukowa poświęcona jubileuszowi dziewięćdziesiątych piątych urodzin prof. Zbigniewa Kączkowskiego – wybitnego specjalisty w dziedzinie teorii konstrukcji inżynierskich, wieloletniego wykładowcy m.in. Politechniki Warszawskiej, jednego z niewielu żyjących założycieli PTMTS.Do Sali Senatu PW licznie przybyli zaproszeni goście: rodzina, znajomi i przyjaciele Profesora, przedstawiciele władz Politechniki i Instytutu Podstawowych Problemów Techniki, członkowie Zarządu Towarzystwa. Wszyscy otrzymali wydaną specjalnie z tej okazji (pod redakcją prof. Grzegorza Jemielity) książkę z pismami wybranymi Jubilata, zawieraj ąca m.in. jego życiorys, wspomnienia z szkolne i z lat okupacji, bibliografię opublikowanych prac, recenzje prac habilitacyjnych, okolicznościowe przemówienia, ale także – wiersze kierowane do żony i wnuków.Sesję otworzyli i czcigodnego Jubilata przywitali: przewodnicząca Oddziału Warszawskiego PTMTS, prof. Elżbieta Pieczyska i przewodniczący Towarzystwa prof. Zbigniew Kowalewski. Odczytano listy gratulacyjne od ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina i rektora Politechniki Warszawskiej prof. Jana Schmidta.  

  Wykłady wygłosili:
  • prof. Grzegorz Jemielita – XCV = 10111112
  • prof. Zenon Waszczyszyn Profesor Zbigniew Kączkowski: surowy mentor i prawdziwy przyjaciel – wybrane wspomnienia na tle konferencji krynickich
  • prof. Adam Podhorecki – Profesor Zbigniew Kączkowski – wybitny uczony, niezwykła osobowość
  • prof. Tomasz Lewiński – Wykłady profesora Zbigniewa Kączkowskiego z mechaniki budowli
  • prof. Marek Witkowski – Gdy masa była wektorem

  Po wystąpieniach zaproszonych wykładowców przyszedł czas na życzenia z sali. Głos zabrali m.in. prof. Tadeusz Burczyński – dyrektor IPPT PAN, prof. Henryk Zobel – dziekan WIL, prof. Józef Wojnarowski – członek honorowy PTMTS, przedstawiciele oddziałów Towarzystwa: prof. Sławomir Kciuk i prof. Danuta Bryja. Ci, dla których nie starczyło czasu, przekazywali kwiaty i listy gratulacyjne również po zakończeniu uroczystości.Wreszcie nadszedł moment, na który wszyscy czekali: wystąpienie Jubilata, prof. Zbigniewa Kączkowskiego, jak zawsze piękne – pełne wspomnień i refleksji, skrzące się delikatnym dowcipem i wzruszające. Zebrani odpowiedzieli gromkimi brawami na zaproszenie Profesora na następny jubileusz setnych urodzin. Po części oficjalnej goście zostali zaproszeni na poczęstunek. Rozmowy przy przekąskach, ciastkach i winie trwały długo, a stół Jubilata był oblegany. Szczęśliwcy mogli zdobyć podpis Profesora Kączkowskiego na książce z wyborem jego pism.

  10 Września 2014
  W dniu 10 września 2014 r. w auli gmachu Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN odbyło się Seminarium Naukowe Oddziału Warszawskiego PTMTS oraz Zakładu Wytrzymałości Materiałów IPPT PAN zorganizowane w związku z piątą rocznicą śmierci prof. dr. hab. Wojciecha K. Nowackiego. Gościem honorowym biorącym żywy udział spotkaniu była żona prof. Wojciecha Nowackiego, Alicja.
           Gospodarzem seminarium była dr hab. Elżbieta Pieczyska. Przewodnicząca Oddziału Warszawskiego PTMTS przywitała licznie przybyłych gości (ok. 50 osób, w tym zaprzyjaźnieni z OW PTMTS naukowcy z zagranicy) oraz wygłosiła pierwszy referat: „Wspomnienie o życiu i osiągnięciach naukowych prof. dr. hab. Wojciecha K. Nowackiego w dziedzinie badań dynamicznych nowoczesnych materiałów konstrukcyjnych”.
           W dalszej części zebranie poprowadził prof. Zbigniew Kowalewski. Pierwszy z zagranicznych gości, prof. Narinder Gupta, z Indii, specjalista w tematyce badań dynamicznych, na prośbę Elżbiety Pieczyskiej rozszerzył tematykę swojego referatu: „Organizations on Mechanics of Materials in India” i opowiadał o systemie szkolnictwa w Indiach, o tym, na jakim etapie edukacji zaczynają się krystalizować zainteresowania młodych ludzi i kiedy można tam zacząć karierę mechanika. Następnie, powołując się na znajomość z prof. Nowackim i podkreślając Jego wpływ na własne życie zawodowe i naukowe, prof. Narinder Gupta wygłosił referat: „Some Aspects of Large Deformations of Structures under Dynamic Loading”.
           Drugi z zaproszonych gości, prof. Hisaaki Tobushi z Japonii, członek honorowy PTMTS, również wspominał liczne i owocne kontakty z prof. Wojciechem Nowackim. Podczas seminarium wygłosił dwa referaty: „Organizations on Mechanics of Materials in Japan” oraz „Thermomechanical properties of shape memory alloy, polymer and composite”. Po prof. Tobushim głos zabrali jego uczniowie i wychowankowie: prof. R. Matsui (Functionally graded shape memory alloy – fabrication and mechanical properties”) i dr K. Takeda (Thermomechanical subloop behavior of shape memory alloy – creep and relaxation”). Po każdym z referatów prelegenci odpowiadali na pytania zainteresowanych słuchaczy. Po wyczerpaniu się tematów do og ólnej dyskusji Zbigniew Kowalewski i Elżbieta Pieczyska zaprosili obecnych na luźne rozmowy przy wspaniałych domowych ciastach, owocach i kawie.
      

  20 Maja 2014

  W dniu 20 maja 2014 r. w gmachu Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej odbyło się zebranie Oddziału Warszawskiego PTMTS. W pierwszej części dzięki uprzejmości prof. Zygmunta Rymuzy przybyli mieli możliwość uczestniczenia w wirtualnym zwiedzaniu Laboratorium Mikro/Nanotechniki oraz Mikrotrybologii. Wykład, w którym czynnie uczestniczyli również mgr inż. Marcin Michałowski i inż. Kuba Selmachowski, prezentacja aparatury i metod opracowanych przez dr. inż. Dariusza Jarząbka oraz mgr. inż. Grzegorza Ekwińskiego, były niezwykle interesujące dla młodszych i starszych uczestników spotkania OW PTMTS.
           Drugą część zebrania wypełniła uroczystość wręczenia dr. hab. inż. Sebastianowi Uznemu z Politechniki Częstochowskiej przyznawanej przez Oddział Warszawski nagrody im. Witolda Nowackiego. Decyzję kapituły odczytała przewodnicząca oddziału prof. Elżbieta Pieczyska, a dyplom i medal wręczył laureatowi prof. Włodzimierz Kurnik. Sebastian Uzny wygłosił referat pt. „Stateczność i drgania kolumny geometrycznie nieliniowej poddanej obciążeniu swoistemu" – to właśnie za cykl publikacji z tej tematyki został wyróżniony. W dyskusji po prezentacji padło wiele pytań pod adresem autora.
           Na zakończenie zebrania Elżbieta Pieczyska poinformowała o planach zorganizowania we wrześniu br. w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN jednodniowej konferencji poświęconej pamięci zmarłego przed pięcioma laty prof. Wojciecha Nowackiego. W konferencji wezmą udział m.in. niektórzy goście uczestniczący w odbywającej się wcześniej 39th Solid Mechanics Conference. Wywiązała się dyskusja nad formułą tego spotkania – prof. Włodzimierz Kurnik zwrócił uwagę, że wśród wielu spotkań o coraz bardziej wyspecjalizowanej tematyce brakuje takich, na których zajmowano by się nauką w nieco szerszej perspektywie. Ciężar organizacji zebrania spoczął na barkach pani dr Barbary Kozłowskiej z Wydziału Mechatroniki.

  28 Listopada 2013

  W dniu 28 listopada 2013 r. odbyło się zebranie ogólne członków Oddziału Warszawskiego PTMTS  w siedzibie Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej. Gospodarzem spotkania był prof. dr hab. Włodzimierz Kurnik - dyrektor Instytutu Podstaw Budowy Maszyn, redaktor naczelny „Journal of Theoretical and Applied Mechanics”, rektor Politechniki Warszawskiej w latach 2005-2011.
           Przewodnicząca OW PTMTS dr hab. Elżbieta Pieczyska przywitała licznie przybyłych gości (ok. 35 osób, w tym gości z zagranicy) oraz podziękowała panu Adamowi Srebro, bezinteresownie prowadzącemu stronę internetową Oddziału.
           Głównym punktem zebrania był odczyt prof. Włodzimierza Kurnika, zatytułowany: Kim jesteś, doktorze honoris causa? - pobierz prezentację
           Celem bardzo ciekawego odczytu była próba określenia, co łączy wiele osób wyróżnionych w ciągu kilkuset lat tym zaszczytnym tytułem, inaczej mówiąc – co on właściwie oznacza. Pojęcie honoru przybliżyła na wstępie dr hab. Alicja Przyłuska-Fiszer (filozof), odwołując się do definicji starożytnych i późniejszych myślicieli. W dalszej części wykładu prof. W. Kurnik przedstawił historię tytułu doktora honoris causa, określił kryteria i warunki jego przyznawania, czynniki zewnętrzne, które mogą mieć wpływ (np. upolitycznienie), opowiedział o ciekawych przypadkach wyróżnienia tytułem honorowym uczelni osób ze świata popkultury lub nawet sportu. Przedstawiony odczyt bardzo zainteresował uczestników spotkania, co znalazło odzwierciedlenie w dyskusji. Prof. dr hab. Zbigniew Kączkowski, członek honorowy PTMTS, zapytał m.in., czy były przypadki odbierania nadanego tytułu.
           Na zakończenie spotkania przybyli mieli możliwość zwiedzenia pracowni Instytutu Podstaw Budowy Maszyn, m.in. pracowni wibroakustyki.

  13 Maja 2013

  W dniu 13 maja 2013 r. odbyło się zebranie ogólne członków Oddziału Warszawskiego PTMTS  w siedzibie Wojskowej Akademii Technicznej, ul. gen. S. Kaliskiego 2. Spotkanie zostało przygotowane przez płk dr inż. Leopolda Kruszkę, dzieki uprzejmości Rektora-Komendanta Wojskowej Akademii Technicznej gen. bryg. prof. dr hab. inż. Zygmunta Mierczyka. Program spotkania obejmował:
  • seminarium „Zastosowanie metod badań właściwości dynamicznych materiałów w projektowaniu sprzętu uzbrojenia” – płk dr inż. Jacek Janiszewski,
  • zwiedzanie Instytutu Techniki Uzbrojenia i pokaz broni – płk dr inż. Ryszard Woźniak,
  • zwiedzanie laboratoriów Instytutu Techniki Lotniczej.
  3 Września 2012
  W dniu 3 września 2012 r. o godz. 11.30 w siedzibie IPPT PAN odbyło się zebranie ogólne członków Oddziału Warszawskiego PTMTS połączone z seminarium IPPT PAN. Referat "Mechanical Properties of Shape Memory Materials" wygłosił prof. Hisaaki Tobushi z Japonii. Po wykładzie odbyła się kameralna dyskusja – prof. H. Tobushi opowiedział o formach działalności organizacji naukowych w Japonii, podał także statystykę uczelni wyższych w Japonii.
  Szczegóły spotkania w załączonym protokole


  13 Czerwca 2012

  W dniu 13 czerwca 2012 r. o godz. 16.30 w Centrum Wodnym SGGW odbyło się zebranie ogólne członków Oddziału Warszawskiego PTMTS. Referat "Wpływ różnych rodzajów obciążenia na właściwości mechaniczne materiałów - eksperyment i modelowanie." wygłosił Laureat III edycji Nagrody im. Witolda Nowackiego - prof. dr. hab. Zbigniew Kowalewski. Po wykładzie zwiedzano wybrane pracownie Centrum  Wodnego  SGGW (Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji Budowlanych, Procesów Fizycznych w Budownictwie, Mechaniki Płynów, Badań Właściwości Fizycznych Gruntów i Skał, Badań Właściwości Mechanicznych Gruntów i Skał, Badań Dynamicznych Gruntów i Skał, Materiałów Geosyntetycznych) oraz Park Edukacyjny.

  21 Marca 2012
  W dniu 21 marca 2012 r. o godz. 17.00 w siedzibie IPPT PAN odbyło się zebranie ogólne członków Oddziału Warszawskiego PTMTS. Referat "Miary zmęczenia materiałów" wygłosił prof. Lech Dietrich. Po wykładzie zwiedzano wybrane laboratoria IPPT oraz uczestniczono w prezentacji modelu silnika ze stopu z pamięcią kształtu.


  15 Marca 2012
  prof. dr hab. inż. Zbigniew Kowalewski z IPPT PAN w Warszawie został laureatem III edycji Nagrody im. Witolda Nowackiego (rok 2011).

  Postanowienie Kapituły z dnia 15 marca 2012 r. zostało ogłoszone na zebraniu członków Oddziału Warszawskiego w dniu 21 marca 2012 r.. Rok 2012 rozpoczął IV edycję Nagrody. Pani przewodnicząca zachęciła do składania wniosków przez cały rok 2012.  - czytaj


  2 Czerwca 2011

  Referat pt. „Efekty nieliniowe w dynamice układów mechanicznych” wygłosił zaproszony gość, laureat II edycji Nagrody Naukowej professor Ole Thybo Thomsen, Departament of Mechanical and Manufacturing Engineering, Aalborg University, Denmark i professor Janice Dulieu-Barton, School of Ingineering Sciences, University of Southampton, UK.

  pobierz streszczenia referatów lista członków 2011