Nagroda im. Witolda Nowackiego

W dniu 15 marca 2012 r. zebrała się Kapituła III edycji Nagrody im. Witolda Nowackiego (rok 2011).

Do Kapituły wpłynęło 5 wniosków. Nominowani to:

  • dr hab. Paweł Mirek z Politechniki Częstochowskiej – wniosek prof. Wojciecha Nowaka,
  • prof. dr hab. inż. Zbigniew Kowalewski z IPPt PAN, Warszawa – wniosek dr hab. inż. Elżbiety Pieczyskiej,
  • prof. dr hab. inż. Jarosław Jędrysiak z Politechniki Łódzkiej – wniosek prof. Stanisława Matysiaka,
  • prof. dr hab. inż. Paweł Kłosowski z Politechniki Gdańskiej – wniosek dra hab. inż. Jarosława Górskiego,
  • prof. dr hab. inż. Antoni Matysiak z Uniwersytetu Zielonogórskiego – wniosek prof. Petra Alyavdina.  

Po zapoznaniu się z wnioskami i dyskusji, Kapituła III edycji Nagrody im. Witolda Nowackiego w składzie: Krzysztof Arczewski, Danuta Jasińska-Choromańska, Zbigniew Kowalewski (nie uczestniczył w głosowaniu), Arkadiusz Mężyk – laureat I edycji Nagrody (złożył swój głos dzień wcześniej), Piotr Przybyłowicz (nieobecny), dr hab. inż. Jerzy Warmiński, prof. PL – laureat II edycji Nagrody (telefonicznie) – wyłoniła, w głosowaniu tajnym, laureata. Został nim:

prof. dr hab. inż. Zbigniew Kowalewski z IPPT PAN, Warszawa.

Postanowienie Kapituły zostało ogłoszone na zebraniu członków Oddziału Warszawskiego w dniu 21 marca 2012 r.. Rok 2012 rozpoczął IV edycję Nagrody. Pani przewodnicząca zachęciła do składania wniosków przez cały rok 2012.