Zarząd

Zarząd Oddziału Warszawskiego PTMTS w XXXVII kadencji (2015-2016)

 1. Przewodnicząca: dr hab. inż. Elżbieta Pieczyska
 2. Wiceprzewodniczący: dr inż. Tadeusz Szymczak
 3. Sekretarz: dr hab. inż. Edyta Ładyżyńska-Kozdraś
 4. Skarbnik: dr hab. inż. Piotr Przybyłowicz, prof. PW
 5. Członek Zarządu: prof. dr hab. inż. Krzysztof Arczewski
 6. Członek Zarządu: prof. dr hab. inż. Zbigniew Kowalewski
 7. Z-ca Członka Zarządu: dr hab. inż. Jerzy Rojek

Komisja Rewizyjna
Oddziału Warszawskiego PTMTS w XXXVII kadencji (2015-2016)

 1. Przewodnicząca: dr hab. inż. Barbara Kozłowska
 2. Wiceprzewodniczący: dr inż. Jacek Janiszewski
 3. Członek: dr hab. inż. Marian Jeż
 4. Z-ca Członka: dr inż. Wiesaw Krzymień