Lista cz│onkˇw

Oddzia│ Warszawski PTMTS liczy obecnie 148 cz│onkˇw (2013 r.)

 1. Arczewski Krzysztof, prof. dr hab. in┐., PW
 2. Badyda Krzysztof, dr in┐., PW
 3. Bajkowski Jerzy, prof. dr hab. in┐., PW
 4. Baranowski Leszek, dr in┐., WAT
 5. Blajer Wojciech, prof. dr hab. in┐., PRad.
 6. B│aszczyk Jan, dr in┐., WAT
 7. Bogacz Roman, prof. dr hab. in┐., IPPT PAN
 8. Borkowski Adam, prof. dr hab. in┐., IPPT PAN
 9. Bossak Maciej, prof. dr hab. in┐., PW
 10. Buler Wies│aw, dr in┐., ITWL
 11. Chmielewski Ryszard, dr in┐.
 12. Choroma˝ski W│odzimierz, dr hab. in┐., prof. PW, PW
 13. Chudzikiewicz Andrzej, prof. dr hab. in┐., PW
 14. Cicho˝ Micha│, mgr in┐., PKBWL
 15. Czaplicki Adam, dr hab. in┐., prof. AWF
 16. D▒browska-Tkaczyk Anna, dr in┐., PW
 17. Dietrich Lech, prof. dr hab. in┐., IPPT PAN
 18. D│u┐ewski Pawe│, prof. dr hab. in┐., IPPT PAN
 19. Dobrzy˝ski Grzegorz, mgr in┐., PW
 20. Dro╝dziel Jˇzef, dr in┐., PW
 21. Furmaniak-D╝wiarek Alicja, mgr in┐., PW
 22. Gacek Jˇzef, prof. dr hab. in┐., WAT
 23. Ga│aj Jerzy, dr in┐., SzGSP
 24. Gambin Barbara, dr hab., IPPT PAN
 25. Gambin Wiktor, prof. dr hab. in┐., PW
 26. Gdoutos Emmanuel E., prof. (Grecja), Cz│onek Honorowy PTMTS
 27. Gilewski Wojciech, dr hab. in┐., PW
 28. Gogˇ│ Wies│aw, prof. dr in┐., PW
 29. Goszczy˝ski Jacek A., dr in┐.
 30. Grabczy˝ski Kazimierz, dr in┐.
 31. Grabowski Jan, dr in┐., PW
 32. Grabowski Zbigniew, prof. dr hab. in┐., PW
 33. Gutkowski Witold, prof. dr hab. in┐., IPPT PAN, Cz│onek Honorowy PTMTS
 34. Homziuk Andrzej, dr in┐., ILot
 35. Imie│owski Szymon, dr in┐., IPPT PAN
 36. Jach Karol, prof. dr hab. in┐., WAT
 37. Janas Marek, prof. dr hab., PW
 38. Janiszewski Jacek, dr in┐.
 39. Jasi˝ska-Choroma˝ska Danuta, dr hab. in┐., prof. PW, PW
 40. Jaworski Andrzej, prof. dr in┐., PW
 41. Jemielita Grzegorz, prof. dr hab. in┐., PW
 42. Je┐ Marian, dr hab. in┐., prof. ILot, ILot
 43. Kaczy˝ski Andrzej, dr hab., prof. PW, PW
 44. K▒czkowski Zbigniew, prof. dr in┐., Cz│onek Honorowy PTMTS
 45. Kŕdzior Krzysztof, prof. dr hab. in┐., PW
 46. Kisilowski Jerzy, prof. dr hab., PW
 47. Kleiber Micha│, prof. dr hab. in┐., PAN
 48. Klonowska-Prosnak Maria, prof. dr hab. in┐., IMP PAN Gda˝sk
 49. Koisar Ewa, mgr in┐., PTMTS
 50. Kosi˝ski Witold, prof. dr hab., PJWSTK
 51. Kosiorek Miros│aw, dr hab. in┐., prof. ITB, PW
 52. Kowalczyk Piotr, dr hab., prof. IPPT PAN
 53. Kowaleczko Grzegorz, prof. dr hab. in┐., ITWL
 54. Kowalewski Tomasz, prof. dr hab., IPPT PAN
 55. Kowalewski Zbigniew, prof. dr hab. in┐., IPPT PAN
 56. Koz│owska Barbara A., dr in┐., PW
 57. Kozyra Zofia, dr in┐., PW
 58. Kruszka Leopold, dr in┐.
 59. Krzymie˝ Wies│aw, dr in┐., ILot
 60. Krzy┐anowski Adam, dr in┐.
 61. Kubissa Jacek, dr hab. in┐., prof. PW, PW
 62. Kubry˝ski Krzysztof, dr in┐., PW
 63. Kurcyk Tadeusz, mgr in┐.
 64. Kurnatowski Ryszard, dr in┐.
 65. Kurnik W│odzimierz, prof. dr hab. in┐., PW
 66. Ku Stanis│aw, prof. dr hab. in┐., IMP PAN Gda˝sk
 67. Lewandowski Janusz, prof. dr hab. in┐., PW
 68. úady┐y˝ska-Kozdra Edyta, dr in┐. , PW
 69. úukasiak Tomasz, dr in┐., PW
 70. úukasiewicz Stanis│aw, prof. dr hab.
 71. Machowski Bogdan, dr in┐., WAT
 72. Magier Mariusz, dr in┐., WITU
 73. Majorkowska-Knap Krystyna, dr hab. in┐., prof. PW, PW
 74. Ma│achowski Jerzy, dr in┐., WAT
 75. Manerowski Jerzy, prof. dr hab. in┐., ITWL
 76. Marciniak Zdzis│aw, prof. dr hab. in┐.
 77. Matysiak Stanis│aw, prof. dr hab., UW
 78. Miastkowski Jˇzef, prof. dr hab. in┐., IPPT PAN
 79. Miller Andrzej, prof. dr hab. in┐., PW
 80. Mirski Witold, dr in┐., PW
 81. MoŠko Wojciech, dr in┐., IPPT PAN
 82. Molski Krzysztof, dr in┐., PB
 83. Mossakowska Zofia, dr hab., docent
 84. Mrˇz Maciej, dr hab. in┐.
 85. Mrˇz Zenon, prof. dr hab. in┐., IPPT PAN
 86. Mrugalski Zdzis│aw, prof. dr hab. in┐.
 87. Nagˇrko Wies│aw, dr hab., prof. SGGW
 88. Nagˇrski Roman, prof. dr hab. in┐., PW
 89. Niczyporuk Jan, dr in┐.
 90. Niemierko Andrzej, dr in┐.
 91. Niesytto Jerzy, prof. dr hab. in┐.
 92. Nowacki Jerzy Pawe│, dr, PJWST
 93. Nowak Miron, prof. dr hab. in┐., IPPT PAN
 94. Nowotarski Idzi, prof. dr hab. in┐., WAT
 95. Ochelski Stanis│aw, prof. dr hab. in┐., WAT
 96. Olejnik Aleksander, prof. dr hab. in┐., WAT
 97. Olejnik Lech, dr in┐., PW
 98. Oleksiuk Tadeusz W., prof. dr hab. in┐., PW
 99. Or│o Zbigniew, prof. dr hab. in┐.
 100. Otrŕbska Aneta, dr in┐.
 101. Oziemski Stanis│aw, prof. dr hab. in┐.
 102. Paturski Zbigniew, dr in┐., PW
 103. Perzyna Piotr, prof. dr hab., IPPT PAN
 104. Pieczyska El┐bieta, dr hab. in┐., IPPT PAN
 105. Pielorz Amalia, dr hab., docent, PŽk
 106. Pietrzakowski Marek, dr in┐., PW
 107. Piotrowski Jerzy, dr in┐., PW
 108. P│atek Pawe│, dr in┐.
 109. Podgˇrski S│awomir, mgr in┐.
 110. Przyborowski W│odzimierz, dr hab. in┐., PW
 111. Przyby│owicz Piotr, dr hab. in┐., prof. PW, PW
 112. Radkowski Stanis│aw, prof. dr hab. in┐., PW
 113. Radwa˝ski Edward, dr in┐., docent
 114. Rutkowski Jerzy, prof. dr hab. in┐.
 115. Sado Danuta, dr hab., prof. PW, PW
 116. Sibilski Krzysztof, prof. dr hab. in┐., PWr
 117. Sitek Marta, mgr in┐., PW
 118. S│owa˝ski Lech, prof. dr in┐.
 119. Sobieraj Wies│aw, prof. dr hab. in┐., WAT
 120. Socha Grzegorz, dr in┐., ILot
 121. Soko│owski Marek, prof. dr hab., Cz│onek Honorowy PTMTS
 122. Solarz Lech, prof. dr hab. in┐., WAT
 123. Srebro Adam, mgr in┐., PW
 124. Starczewski Zbigniew, prof. dr hab. in┐., PW
 125. Styczek Andrzej, prof. dr hab. in┐., PW
 126. Szajnar Stanis│aw, dr in┐., WAT
 127. Szczepa˝ski Cezary, dr in┐., ETC-PZL
 128. Szempli˝ska Wanda, prof. dr hab. in┐., IPPT PAN
 129. Szolc Tomasz, dr hab. in┐., IPPT PAN
 130. Szopa Manfred, dr in┐.
 131. Szulczyk Aleksander, dr in┐., PW
 132. Szymczak Tadeusz, dr in┐., IPPT PAN
 133. Žwider Andrzej, dr in┐., ILot
 134. Tr▒mpczy˝ski Wies│aw, prof. dr hab. in┐., PŽk
 135. Tylikowski Andrzej, prof. dr hab. in┐., PW
 136. W▒growska Monika, dr hab., prof. SGGW, SGGW
 137. W▒sowski Jerzy, dr in┐.
 138. Weso│owski Zbigniew, prof. dr hab. in┐., PŽk, Cz│onek Honorowy PTMTS
 139. Wid│aszewski Jacek, dr in┐.
 140. Witkowski Marek, prof. dr hab. in┐., PW
 141. W│odarczyk Edward, prof. dr hab. in┐., WAT
 142. Wojnar Ryszard, dr in┐., IPPT PAN
 143. Wo╝niak Czes│aw, prof. dr hab. in┐., Cz│onek Honorowy PTMTS
 144. Zbiciak Artur, dr in┐., PW
 145. Zboi˝ski Krzysztof, dr hab. in┐., prof. PW, PW
 146. Ziabicki Andrzej, prof. dr hab., IPPT PAN
 147. Zieli˝ski Jaros│aw, dr in┐.
 148. Z│ocka Maria, dr in┐., PW

pobierz listŕ cz│onkˇw lista cz│onkˇw 2011