Jubileusze

JUBILEUSZ 90-LECIA PROFESORA ZBIGNIEWA KĄCZKOWSKIEGO

W dniu 10 kwietnia 2011 r. Profesor Zbigniew Kączkowski ukończył 90 lat. Z tej okazji, w dniu 10 maja 2011 r., w Sali Senatu Politechniki Warszawskiej, odbyła się uroczystość Jubileuszu 90-lecia Profesora. Uroczystość uświetnili Goście z Polski i z zagranicy (100 osób), w tym JM Rektor Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kurnik,
Prorektor prof. dr hab. inż. Roman Gawroński oraz Prezes Polskiej Akademii Nauk prof. dr hab. inż. Michał Kleiber . Laudację na cześć Jubilata, pt. Dziecko Szczęścia, wygłosił prof. Grzegorz Jemielita. Jubilat – w sposób niezwykle interesujący – przedstawił bogato ilustrowaną slajdami, historię swojej rodziny. Tytuł przemówienia Profesora był bardzo wymowny, po prostu XC. Na Jubileusz została wydana Księga Pamiątkowa z pracą doktorską Profesora z 1953 r. w języku polskim i angielskim.

Więcej informacji o jubileuszu - pobierz