Członkowie Honorowi

Członkowie Honorowi PTMTS z Oddziału Warszawskiego
 1. Zbigniew Kączkowski, prof. dr inż. (1978 r.)
 2. Marek Sokołowski, prof. dr hab. (2003 r.)
 3. Witold Gutkowski, prof. dr hab. inż. (2005 r.)
 4. Czesław Woźniak, prof. dr hab. inż. (2005 r.)
 5. Zbigniew Wesołowski, prof. dr hab. inż. (2007 r.)
 6. Emmanuel E. Gdoutos, prof., Grecja (2009 r.)
 7. John T. Katsikadelis, prof., Grecja (2011 r.)
 8. Reinhold Kienzler, prof., Niemcy (2011 r.)
 9. Michał Kleiber, prof. dr hab. inż. (2013 r.)
 10. Hisaaki Tobushi, prof. dr hab. (2013 r.)
 11. Wiesław Nagórko, prof. dr hab. (2015 r.)
pobierz listę członków honorowych PTMTS