Strona główna

 

Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i  Stosowanej (PTMTS) jest ogólnopolskim stowarzyszeniem skupiającym około 1000 pracowników naukowych, działających w dziedzinie szeroko pojętej mechaniki. Towarzystwo działa nieprzerwanie od 1958 roku, stanowiąc bazę integracyjno-informacyjną dla swoich członków zatrudnionych w wyższych uczelniach, instytutach naukowych i ośrodkach badawczo-rozwojowych w 19 centrach akademickich w Polsce.

Misją PTMTS jest integrowanie środowisk uczelnianych i przemysłowych zajmujących się działalnością związaną z mechaniką, propagowanie wiedzy z zakresu mechaniki oraz nawiązywanie kontaktów z innymi krajowymi i zagranicznymi organizacjami o podobnym zakresie działania.

pobierz historię Oddziału Warszawskiego PTMTS
lista członków 2011